Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején – Etikai-fegyelmi eljárásokra (érvényes 2020.04.22-től)

  • közlemény
2020.04.22.

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet, illetve annak hatályba lépését követően hozott korlátozó intézkedések okán, ezek visszavonásáig a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése, 18.§ (2) bekezdése, 19.§ (1) és (2) bekezdései alapján, a Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Elnöke, a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága által folytatandó másodfokú etikai-fegyelmi eljárásokra, illetve területi építész kamarák etikai-fegyelmi bizottságai által folytatandó első fokú etikai-fegyelmi eljárásokra vonatkozóan, az alábbi szabályokat hozza.

 

1. Figyelemmel arra, hogy az első- és másodfokú etikai-fegyelmi eljárások során,

  • az eljárás résztvevőinek (panaszos, eljárás alá vont személy), illetőleg
  • a tanúk, szakértők stb. fegyelmi tárgyaláson történő meghallgatása,
  • illetékes etikai-fegyelmi bizottság (illetve tagjaiból kijelölt fegyelmi tanácsok) ülései,
  • fegyelmi tárgyalásai,

olyan személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmények, amelyek elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján nem foganatosíthatóak, illetőleg a szükséges nyilatkozatok írásbeli formában, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján sem beszerezhetőek, az érintett eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani.
Az eljárási cselekmény elhalasztásáról szóló végzés meghozatalától, a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak, az etikai-fegyelmi ügy elintézésére nyitva álló 90 napos határidőbe nem számít bele. Az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

2. A fegyelmi- vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként kell figyelembe venni, ha fegyelmi vétséget a veszélyhelyzet ideje alatt követték el.

3. A fegyelmi- vagy etikai felelősségre vonás elévülése, a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszik.

4. Fenti Elnöki Szabályok kihirdetése, a MÉK honlapján történő közzétételével valósulnak meg. Érvényes 2020. április 22. napjától visszavonásáig.

 

A fenti MÉK Elnöki Szabályokat, a 2020. április 22. napján folyamatban lévő etikai-fegyelmi eljárásokban is alkalmazni kell.
 

Budapest, 2020. április 21.
 

dr. Hajnóczi Péter

 

Forrás: www.mek.hu

 

Kiegészítve a tájékoztató anyaggal: 2020.05.08.