ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2012

 • pályázati felhívás
2012.09.28.

Határidő: 

2012.10.29.

ÉRDI ÉPÍTESZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló, 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 15. §-a és 24. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására pályázatot ír ki.

 

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2012.

 

I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 214/2012. (VI.21.) KGY. határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek minta értékkel szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

 

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező, egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

 

Feltétel továbbá:

 • A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület ill. egyéb létesítmény használatbavételi engedélyének megadására, jóváhagyására megvalósítására, létrehozására
 • Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírások, és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.
 • A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.
 • A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

 

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

 

 1. A pályázatot 2012. október 29-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza).
 2. A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve, egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani.
 3. A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

 

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

 

A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

 • nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozataival (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),
 • teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció, eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),
 • építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel egyenértékű okirat,
 • fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokban felvéve.
 • A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

 

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

 

A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának Elnöke, az Oktatási és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért építész oktató, vagy más szaktekintély, és a Városi Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

 

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

 

1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

 • az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése,
 • az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,
 • a létesítmény építészeti formálása,
 • a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

2. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot tesz a Képviselő testületnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.

3. A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg Érdi Építészeti Nívódíj összege 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és oklevelet vehetnek át.

 

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

 

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

 

A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető 2012. július 1-től, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza, 114. sz. iroda), vagy megtalálható a www.erd.hu honlapon. További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós Monika a 06-23-522-396 telefonszámon.

 

Forrás: www.erd.hu

 

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Nevezési lap40.5 KB