Intézkedések a veszélyhelyzethez kapcsolódóan

  • közlemény
2020.03.16.

Tisztelt Kollégák!

 

Az alábbiakban olvasható a MÉK Elnökének és Főtitkárának tájékoztatója a veszélyhelyzet időszakában bevezetett intézkedésekről. A Pest Megyei Megyei Építész Kamara Elnöksége ezzel összhangban az alábbi döntést hozta:

 

28/2020. (III. 13.) eln. hat.

A Pest Megyei Építész Kamara Elnöksége a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbi döntéseket hozza:
1. A Pest Megyei Építész Kamara 2020. március 16. napjától rendkívüli ügyviteli szünetet tart, az alábbiak szerint:
– a személyes ügyfélfogadás szünetel,
– a Titkárság munkatársai feladataikat távmunkában végzik, munkaidőben telefonon és e-mailben érhetőek el (Gera Orsolya – 06-30-449-50-28, pmekatt-online.hu; Lészay Kornélia 06-30-449-89-02, leszayatt-online.hu; Téglás Zsófia teglas.zsofiaatt-online.hu),
– az e-mailben ékező kérelmek feldolgozása, megválaszolása folyamatos lesz, a postai úton érkező küldemények átvétele átmenetileg szünetel.
2. Az Elnökség hatáskörébe tartozó tagsági ügyekben (tagfelvétel, szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása tervezői és szakértői névjegyzékbe vételi kérelmek esetén, tagsági jogviszony felfüggesztése, tagsági jogviszony helyreállítása, tiszteletbeli tag cím adományozása, méltányossági kérelmek elbírálása), az ügyek elhúzódásával kell számolni.
3. Az Elnökség a tagfelvételi eljárás keretében a személyes meghallgatástól – lásd a 72/2018. (XII. 14.) számú elnökségi határozatában foglaltakat – a veszélyhelyzet ideje alatt eltekint.
4. A folyamatban lévő etikai-fegyelmi eljárások felfüggesztésre kerülnek, a meghallgatások elmaradnak.
5. A 2020. május 29. napjára kitűzött tisztújító küldöttgyűlés megrendezéséről, vagy annak elhalasztásáról a kormányzati intézkedések tükrében később születik döntés.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

 

A folyó ügyek kezelése MÉK tájékoztatónak megfelelően történik, kérjük, hogy a Titkárságot telefonon, vagy e-mailen keressék.

 

A májusban esedékes tisztújító küldöttgyűlésünkről a Felügyeleti Szervvel folytatott egyeztetést követően a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Kérünk Mindenkit, hogy kövessék mind az országos, állami, mind pedig a kamarai tájékoztatókat, tartsák be a meghirdetett és megkövetelt előírásokat annak érdekében, hogy mielőbb, és minél kisebb veszteségekkel túl tudjunk lépni ezen a kritikus időszakon. Az óvintézkedések maximális betartása mellett ugyanakkor kérünk Mindenkit, hogy lehetőségei szerint segítse a környezetét, az arra rászorulókat!

Vigyázzanak Magukra, a Családjukra, a Munkatársaikra és lehetőleg Mindenkire!

 

Philipp Frigyes
a Pest Megyei Építész Kamara
elnök

---------------------

 

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Szakmagyakorlók!

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetése megköveteli a fokozott figyelmet és védelmet mind a munkavállaók, mind az ügyfelek tekintetében.

 

Kérünk minden területi építész kamarát, hogy folyamosan, percre pontosan figyeljék a kormány intézkedéseit és az arról szóló tájékoztatásokat és ennek megfelelően szervezzék működésüket.

 

A területi kamarák titkárainak a veszélyhelyzet kihirdetését követően jeleztük, hogy un. türelmi időt vezetünk be. Kérjük a titkárokat, hogy azon szakmagyakorlók esetében, akiknek az 5 éves továbbképzési időszaka vagy a beszámoló vizsga kötelezettsége a veszélyhelyzet kihirdetését követően és annak időtartama alatt jár le, tekintsenek el a jogszabályokban foglalt szankciók alkalmazásától és a kötelezettségek teljesítésére 2020. december 31-ig adjanak lehetőséget.

 

A Kormány döntése értelmében a veszélyhelyzeti időszakban lejáró személyes okmányokat nem kell megújítani, azok érvényessége automatikusan meghosszabbodik, ezzel a döntéssel összhangban tudja a MÉK biztosítani a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának biztosítását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok esetében, akik 2020. március 11-ig bezárólag a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket elmulasztották teljesíteni, fenti kedvezmény nem alkalmazható. Számukra az elérhető online kötelező és az online szakmai továbbképzéseket javasoljuk. Az egyéni képzésben történő pontértékek meghatározását folyamatosan és soron kívül ítéli meg a Továbbképzési Szakértői Testület. Kérjük, hogy az otir.mek.hu oldalon meghirdetett szakmai továbbképzések esetében a szervező honlapján érdeklődjön minden esetben, hogy a képzés milyen formában kerül pótlásra (a MÉK-nek ezekről nincs információja)

 

Kérjük a területi építész kamarákat, hogy amennyiben az ügyfélfogadásukban változás állna be, azt az eugyintezes.mekon.hu oldalon is tegye közzé! Segítsék elő, hogy a szakmagyakorlók a személyes ügyfélfogadás helyett emailen vagy telefonon tudják ügyeiket intézni.

 

A MÉK ügyfélforgalma, postai megkeresése, és annak fogadása olyan kontrollálhatatlan találkozásokat eredményez, hogy teljes „személyes” moratóriumot léptetünk életbe, amelynek következménye, hogy 2020. március 16-tól, minden ügy csak emailen vagy online módon intézhető. Ez analóg az iskolákban bevezetett új oktatási renddel és módszerrel. Az országos kamara tisztségviselői és ügyintézői otthondolgozással biztosítják azt, hogy ezen „veszélyhelyzeti” időszakban a szakmagyakorlókat ne érje semmiféle hátrány. A Magyar Építész Kamara Titkársága 2020. március 16-a hétfőtől tehát rendkívüli ügyviteli szünetet tart.

 

Amennyiben a veszélyhelyzet elhúzódik, úgy a taggyűlések és a küldöttgyűlés határidőben történő megtartásával kapcsolatban iránymutatást kell kapnunk a felügyeleti szervünktől. Ennek érdekében a Magyar Mérnöki Kamarával összehangoltan keressük meg a Miniszterelnökséget.

 

Az aktuális kamarai hírekről a MÉK internetes felületein és közösségi oldalán folyamatos tájékoztatást adunk! Jelen levelünket a kamara honlapján közzé tesszük!

 

Hajnóczi Péter
elnök

Kovács Zsófia
főtitkár