Javaslattételi felhívás "Pest Megye Díszpolgára" cím és "Pest Megyéért Emlékérem" adományozására

  • felhívás
2012.10.01.

Határidő: 

2012.10.10.

 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről önkormányzati rendeletet alkotott (Pest Megye Közgyűlésének 9/2012. (IX. 28.) sz. Önk. rendelete). A rendelet értelmében a megyei kamarák képviselőit, a megyei díjak adományozására vonatkozóan javaslattételi jog illeti meg.

 

Kérjük, hogy amennyiben a „Pest Megye Díszpolgára” cím adományozására, vagy a „Pest Megyéért Emlékérem” adományozására van személyi javaslata, úgy azt 2012. október 10-ig a Pest Megyei Építész Kamarához a pmekatt-online.hu e-mail címre, vagy a 06-1-266-25-82 fax számra szíveskedjen eljuttatni az alábbi tartalommal:

 

  • díj megnevezése
  • kitüntetésre javasolt neve
  • elérhetősége (címe, telefon/Fax száma, e-mail)
  • a javaslat indoklása, szakmai tevékenység tömör leírása (max. 11 gépelt sor, 1200 karakter)

 

A Pest Megyei Építész Kamara Elnöksége a beérkezett vélemények áttekintését követően 2012. október 12.-i ülésén hozza meg az ügyben a döntését és tesz javaslatot a Pest Megyei Önkormányzat által alapított „Pest Megyei Díszpolgára” cím, valamint a „Pest Megyéért Emlékérem” adományozására.

 


 

„Pest Megye Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával vagy egész életművével, mind a megyén belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
Díszpolgári cím évente egy adományozható.

 

„Pest Megyéért Emlékérem” adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, civil vagy gazdálkodó szervezeteknek, akik a megye fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén Pest megye értékeit növelő, maradandó eredményt értek el.
Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható. Kivételesen kiemelkedő évfordulók alkalmával a tárgyévben kiadható díjak számát a közgyűlés legfeljebb kettővel megemelheti.