Pályázati felhívás Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak nyilvántartásba vételére

  • pályázati felhívás
2013.06.20.

Határidő: 

2013.06.26.

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


I. A felhívás célja:

 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint  a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellet független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

 

A vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv jogintézményének lényege, hogy – az önkéntes kifizetés elmaradása esetén – a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás főként polgárjogi eszközökkel történő kikényszerítését felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag az építészeti-műszaki, tervezési, építési kivitelezési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja.

 

II.  Pályázók köre:

 

A TSZSZ tagja olyan személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:
a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület,
b) közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,
c) környezetvédelem és természetvédelem területei,
d) vízügyi terület,
e) lakásügyi terület,
f) építésügyi terület.

 

 

III.   Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 26. (szerda) éjfél

 

Pályázatot csak a Pályázati adatlapon lehet beadni, mely a www.mkik.hu honlapról tölthető le.
A pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani a palyazat.tszszatmkik.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának nyomon követése érdekében javasolt visszaigazolás kérése.
Határidőn túl érkező pályázatok –a pályázó erre irányuló nyilatkozata esetén- a jelen pályázati eljárás sikerességének függvényében szükséges következő pályázati eljárásban elbírálásra kerülnek.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázattal kapcsolatban a palyazat.tszszatmkik.hu e-mail címre, 2013. június 25-ig megküldött kérdéseket van módunkban megválaszolni, melyek a válaszokkal együtt a www.mkik.hu honlapon folyamatosan feltöltésre kerülnek.

 


IV. Pályázat elbírálása:

 

A sikeres pályázót a 11 főből kialakított véleményező bizottság javaslatára az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki TSZSZ tagnak.

 

A TSZSZ Kmr. 3. §-a értelmében a véleményező bizottság az alábbi tizenegy főből áll:

a) az építésgazdaságért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter által delegált egy-egy személy,
b) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által delegált egy-egy személy,
c) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség által delegált egy-egy személy, valamint
d) a TSZSZ vezető.

 

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést és a nyilvántartásba való felvétel esetén egy erről szóló tanúsítványt fognak kapni legkésőbb 2013. július 15-ig.

A pályázatok elbírálásánál fontos szempont, hogy minden megyéből megfelelő számú és lehetőleg a II. pontban felsorolt minden szakterületet lefedő szakértő legyen, a legfeljebb 200 tagból álló TSZSZ-ben.

 


V. Egyéb információk:

 

• A pályázók a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tszszt-ben és a TSZSZ Kmr.-ben meghatározottak szerinti megbízásuk esetén annak eleget tesznek.
• Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján történik.
• A TSZSZ Kmr. 5.§ (3) bekezdése alapján a TSZSZ tagjairól vezetett nyilvántartás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján megjelenik.

 

Pályázati adatlap

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1054 Budapest, Szabadság tér 7.

 

Forrás: http://www.mkik.hu