Tagdíjkedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok beküldési határideje 2016. január 15.

  • felhívás
2015.12.16.

Határidő: 

2016.01.15.

Kedves Kollégák!

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a 2016. évben tagdíjkedvezményre jogosultak 2016. január 15-ig  tehetnek nyilatkozatot, melyhez adatlapot (nyugdíjas nyilatkozat, kettős kamarai tagságról szóló nyilatkozat) mellékelünk! Az ezt követően beérkezett nyilatkozatokat a létszámadatok lejelentése miatt nem áll módunkban figyelembe venni.

 

A nyilatkozat benyújtható:

  • e-mailen: leszayatt-online.hu, pmekatt-online.hu
  • faxon: 06-1-266-25-86
  • postán: 1364 Budapest, Pf.: 90.
  • személyesen: 1052 Budapest, Városház utca 7. fsz. 22.

Kivonat a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatából
 

4.2.3. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság

(1) A 70. életévét – 2015. december 31. napjáig – betöltő kamarai tag számára a tagdíjfizetés önkéntes. (A bekezdés 2016. január 1-én hatályát veszti.)
(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A 70. életévét betöltött kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár. (A bekezdés 2016. január 1-én lép hatályba.)

 

(2) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

 

(4) Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.

 

(6) A területi kamara elnöksége a (1) – (5) bekezdések esetében hivatalból ellenőrizheti a kérelmező által előadott tények és okiratokban foglaltak valóságtartalmát, ennek igazolására a kérelmezőt kötelezheti.
(7) A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.
(8) A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti kedvezmények nem vonhatók össze.

 

A tagdíjkedvezmények érvényesítése érdekében, kérek mindenkit a határidő - 2016. január 15. - betartására!

 

Üdvözlettel,
a PMÉK Titkársága