TAGDÍJKEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOK BEKÜLDÉSE

  • felhívás
2019.01.02.

Határidő: 

2019.01.15.

 

TAGDÍJKEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE 2019. JANUÁR 15.

 

Kedves Kollégák!

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a 2019. évben tagdíjkedvezményre jogosultak 2019. január 15-ig tehetnek nyilatkozatot, melyhez adatlapot (nyugdíjas nyilatkozat, kettős kamarai tagságról szóló nyilatkozat) mellékelünk! Az ezt követően beérkezett nyilatkozatokat a létszámadatok lejelentése miatt nem áll módunkban figyelembe venni. Kérem, hogy aki még a nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett eleget, sürgősen pótolja!
 

A nyilatkozat benyújtható:

- e-mailen: leszayatt-online.hu
- faxon: 06-1-266-25-86
- postán: 1364 Budapest, Pf.: 90.
- személyesen: 1052 Budapest, Városház utca 7. fsz. 22.
 

Kivonat a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatából:

4.2.3. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság
 

(1a) Tagdíjmentesség illeti meg a tagjelölteket. A tagjelölt regisztrációs díja a tagdíj 10%-a.

 

(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli
tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond.

 

(2) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

 

(3) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, vagy az összes jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

 

(3a) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, de felelős műszaki vezetői, vagy építési műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív, akkor az éves nyilvántartási díj mértékével megegyezően a tagdíj 50%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a tervezői, ill. szakértői jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

 

(4) Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.

 

(5) A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörével élve további kedvezményeket állapíthat meg, de ez a MÉK tagdíj részesedését nem módosíthatja.

 

(6) A területi kamara elnöksége a (1)–(5) bekezdések esetében hivatalból ellenőrizheti a kérelmező által előadott tények és okiratokban foglaltak valóságtartalmát, ennek igazolására a kérelmezőt kötelezheti.

 

(7) A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.

 

(8) A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti kedvezmények nem vonhatók össze.

 

A tagdíjkedvezmények érvényesítése érdekében, kérünk mindenkit a határidő (2019. január 15.)  betartására!

 

Üdvözlettel,

a PMÉK Titkársága