Tájékoztató a Pest megyében készülő Települési Arculati Kézikönyvek kamarai véleményezési eljárásról

  • közlemény
2017.06.27.

 

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

 

Alábbiak szerint tájékoztatom a Települési Arculati Kézikönyv véleményezési feladatának átadásáról:

 

17/2017. (06. 02.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében – „A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara … véleményét ki kell kérni.” – szabályozott véleményezési feladatot az illetékes területi építész kamarához delegálja élve a MÉK Alapszabályának 5.1.1.d) pontjában meghatározott jogával.

 

Fentiek alapján a Pest megyei települések Településképi Arculati Kézikönyvét a Pest Megyei Építész Kamara véleményezi.

 

A véleményezésre rendelkezésre álló 21 napos határidő a Pest Megyei Építész Kamara visszaigazolásával indul, kérjük, hogy a véleményezendő dokumentumot, vagy a feltöltésről szóló tájékoztatást a Lechner Tudásközpont felületére történő feltöltéssel egyidőben e-mailen küldjék meg a Pest Megyei Építész Kamara címére: teglas.zsofiaatt-online.hu.

Az elkészült vélemény az átvételtől (Kamara általi letöltéstől) számított 21 napon belül kerül feltöltésre a Lechner Tudásközpont erre a célra kialakított felületére.

 

Budapest, 2017. június 27.

 

Tisztelettel

Philipp Frigyes sk.
elnök