WÉBER ANTAL-DÍJ 2016 - JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

  • pályázati felhívás
2015.11.27.

A PEST MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A WÉBER ANTAL DÍJ 2016. ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

 

A Pest Megyei Építész Kamara (a továbbiakban: PMÉK) a 2014. évi küldöttgyűlésén Wéber Antal magyar műépítész emlékére az illetékességi területén kamarai tagsággal rendelkező tagok részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb alkotói tevékenységet folytatók számára adományozható Wéber Antal elismerő díjat alapított. A Díj olyan természetes személynek (kivételes esetben csoportnak) adományozható, aki a PMÉK tagjaként, illetve egykori tagjaként a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó, alkotó tevékenysége kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket hordoz. A Díj alapító okirata a http://www.pmek.hu honlapon megtekinthető.

 

A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2016. január 31.

 

A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- kitöltött adatlapot;
- portfóliót: a Díjra javasolt személy munkásságának ismertetését írott és képi formában (szakmai életrajz, publikációk, díjak, közszereplés stb.), továbbá különösen a díj odaítélésé-nek megalapozására alkalmas, kiemelkedő színvonalú alkotásokat az esetleges alkotótársak nevének feltüntetésével (max.50 MB terjedelemben egy fájlba fűzve: az elbírálást segítő rajz, skicc, fotó, publikáció; képek 72 DPI felbontásban, 42x29 cm méretben, JPG formátum-ban);
- az elismerésre javasolt hozzájáruló nyilatkozatát a munkásságát dokumentáló anyag bemutatásához, a megadott személyes adatainak nyilvántartásához;

 

A teljes pályázati anyagot kizárólag digitális formátumban adathordozóra rögzítve, postai úton lehet benyújtani:

 

Pest Megyei Építész Kamara
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 90.

 

Technikai jellegű kérdések az alábbi e-mail címen tehetők fel: pmekatt-online.hu.

 

Budapest, 2015. november 27.

 

Philipp Frigyes
a PMÉK elnöke