Wéber Antal-díj 2018

  • közlemény
2018.05.14.

WÉBER ANTAL-DÍJ 2018

 

Harmadik alkalommal került átadásra a Pest Megyei Építész Kamara általa alapított Wéber Antal-díj. A magyar műépítész nevét viselő díjjal a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató pest megyei kamarai tagsággal rendelkező szakmagyakorló munkáját kívánja elismerni a Kamara.

 

Wéber Antal a XIX. századi magyar építészet meghatározó építész egyénisége, Ybl Miklós pályatársa. Neoreneszánsz építészete a reneszánsz mélyen átgondolt újraértelmezése. Magántanítóként, majd az építészeti közélet jeles tagjaként komoly figyelemmel fordult a felnövekvő szakmai generációk felé. Munkásságát a minőség és a szakmai közéletben végzett áldozatos tevékenysége emelte ki a korabeli átlagból.

 

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2018. május 11-én a Vajdahunyadvárban Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.

 

2018. évben Wéber Antal-díjban részesült:

 

Száva Pál okleveles építészmérnök 45 év – korokon, politikai rendszereken, „izmusokon” átívelő – példaértékűen elkötelezett, kitartó és minőségi alkotómunka Szentendre és a Dunakanyar építészetének szolgálatáért.

 

Száva Pál majd’ negyvenöt éve tartó, sokoldalú és gazdag építészeti tevékenysége, színvonalas tervezői munkássága immár egy folyamatosan gazdagodó, határozott kontúrokkal kirajzolódó életműként is felfogható. Az életmű a klasszikus értelemben vett építészmérnöki tevékenység számos területét felölelő karakterisztikákkal és eredményekkel jellemezhető. Életművének középpontjában az értékőrzés fogalma által megalapozott értékteremtés áll, s mindezt határozott szakmaetikai elköteleződés és közösségi, ill. szakmai-közéleti szerepvállalás hitelesíti.
De életműnek, s az életművet létrehozó alkotó építészi habitusának a hely iránti elköteleződés – ha tetszik egyfajta lokálpatriotizmus – is meghatározó összetevője. Legfontosabb építész tervezői munkáiban ezek a szakmai identitását szinte szétválaszthatatlanul jellemző összetevők egymást erősítve vannak jelen.
Az életműnek, amelynek vezérlő gondolatát, krédóját így is megfogalmazhatjuk: A hely testének (az épületeknek) megőrzésén, új életre keltésén és gyarapításán keresztül megőrizni, feléleszteni és gazdagítani az adott hely szellemét. Mindezt az építészmérnöki tevékenység éppen adódó területén – tervezőként, szakmérnökként stb. – segítve elő.

 

Gratulálunk a kitüntetettnek!

Pest Megyei Építész Kamara