Álláshirdetés - Vác - Főépítészi referens

 • felhívás
2021.07.29.

Váci Polgármesteri Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

 

Váci Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Osztály

 

Főépítészi munkatárs
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes vagy részmunkaidő

 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

 

Ellátandó feladatok:
A főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés: Hatályos településrendezési eszközökkel (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet) kapcsolatos tervezői és államigazgatási egyeztetési ügyek, adminisztrációs munkák. Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Településképi bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. A polgármester jogkörébe tartozó hatósági bizonyítványok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások készítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Egyetemi vagy főiskolai szintű építész, építészmérnök, tájépítész vagy településmérnök, illetve magasépítési szakirányon szerzett építőmérnöki végzettség
 •  Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
 • Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • építész tervezői gyakorlat és/vagy településtervezői gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • építész kamarai építész tervezői vagy településtervezői névjegyzéki tagság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
 • nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
 • motivációs levél.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/273-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.

vagy

Elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzoatvaroshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város Honlapja  2021.07.26.
Közigállás   2021.07.26.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

 

Forrás: Váci Polgármesteri Hivatal

https://www.vac.hu/