Az Állami Számvevőszék vizsgálata a Pest Megyei Építész Kamaránál

 • közlemény
2020.09.15.

Az Állami Számvevőszék vizsgálata a Pest Megyei Építész Kamaránál

 

Az Állami Számvevőszék a Magyar Építész Kamara és minden területi kamarája átfogó ellenőrzését végezte a 2019-2020. években. Az ellenőrzés elsősorban a költségvetési támogatások felhasználására, valamint a tagdíjak (nyilvántartási díjak) megállapításának, beszedésének, könyvelésének és a szükséges szankciók alkalmazásának szabályaira, körülményeire helyezte a hangsúlyt. Kezdetben a 2015-2017. lezárt üzleti évek vizsgálatára került sor, amelyet kiterjesztettek a 2018. évre is.

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a köztestület gazdálkodása során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat

 •  a belső szabályozási keretek kialakítása,
 •  a tagdíjbeszedés, nyilvántartás és behajtás,
 •  a közzétételi és adatszolgáltatási tevékenysége során;

szabályszerűen számolta-e el, illetve tartotta-e nyilván a törvényben rögzített közfeladat ellátására az államháztartásból kapott támogatásokat.

 

A vizsgálat számokban:
az ÁSZ 12 alkalommal írt elő adatszolgáltatási kötelezettséget,
a feltett 71 kérdésre 635 oldalnyi volt a feltöltött válasz.

 

A vizsgálat keretében az alábbi dokumentumok ellenőrzésére került sor, minden vizsgált évre vonatkozó hatályos adatokkal:

 

 • Költségvetési támogatás beszámolói
 • Diszkrimináció mentes beszerzések
 • Számla másolatok
 • Banki kivonatok
 • Hiánypótlás dokumentumai
 • Támogató beszámolót elfogadó nyilatkozata
 • Éves számviteli beszámolók (mérlegek)
 • Főkönyvi kivonatok
 • Mérlegsort alátámasztó tagdíj nyilvántartás
 • OSAP (KSH) adatszolgáltatás
 • Központi támogatás elkülönített nyilvántartása
 • Számviteli politika
 • Számlarend
 • Értékelési szabályzat
 • Leltározási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Közzétételi szabályzat
 • Tagdíj beszedésre vonatkozó szabályozás
 • Támogatás elkülönített nyilvántartásának szabályozása
 • Tagdíj követelés leltár
 • Hátralékok nyilvántartása és behajtási intézkedések
 • Kapcsolódó elnökségi és kizáró határozatok
 • Tagdíj leírás jegyzőkönyvei

Az Állami Számvevőszék vizsgálata során a Pest Megyei Építész Kamara gazdálkodásában, az állami támogatások elszámolásában, a tagdíjak beszedésében és nyilvántartásában, valamint a kapcsolódó szabályzataiban nem talált sem hibát, sem hiányosságot. A lezáró jelentés a PMÉK részére nem fogalmazott meg javaslatot, intézkedési terv készítését nem írta elő, nem tárt fel szabálytalanságot.

 

A teljes jelentés az ÁSZ weboldaláról letölthető.