Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején – Etikai-fegyelmi eljárásokra (érvényes 2020.11.20-tól)

  • közlemény
2020.11.19.

Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején – Etikai-fegyelmi eljárásokra (érvényes 2020.11.20-tól)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet, illetve annak hatályba lépését követően hozott korlátozó intézkedések okán, ezek visszavonásáig az 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése, 17.§ (2) bekezdése, 18.§ (1) és (2) bekezdései alapján, a Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Elnöke, a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága által folytatandó másodfokú etikai-fegyelmi eljárásokra, illetve területi építész kamarák etikai-fegyelmi bizottságai által folytatandó első fokú etikai-fegyelmi eljárásokra vonatkozóan, az alábbi szabályokat hozza.

 

1. Figyelemmel arra, hogy az első- és másodfokú etikai-fegyelmi eljárások során,

 

  •  az eljárás résztvevőinek (panaszos, eljárás alá vont személy), illetőleg
  •  a tanúk, szakértők stb. fegyelmi tárgyaláson történő meghallgatása,
  •  illetékes etikai-fegyelmi bizottság (illetve tagjaiból kijelölt fegyelmi tanácsok) ülései,
  •  fegyelmi tárgyalásai,

olyan személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmények, amelyek elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján nem foganatosíthatóak, illetőleg a szükséges nyilatkozatok írásbeli formában, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján sem beszerezhetőek, az érintett eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani.

Az eljárási cselekmény elhalasztásáról szóló végzés meghozatalától, a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak, az etikai-fegyelmi ügy elintézésére nyitva álló 90 napos határidőbe nem számít bele. Az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

2. A fegyelmi- vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként kell figyelembe venni, ha fegyelmi vétséget a veszélyhelyzet ideje alatt követték el.

3. A fegyelmi- vagy etikai felelősségre vonás elévülése, a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszik.

4. Fenti Elnöki Szabályok kihirdetése, a MÉK honlapján történő közzétételével valósulnak meg. Érvényes 2020. november 20. napjától visszavonásáig.

A fenti MÉK Elnöki Szabályokat, a 2020. november 20. napján folyamatban lévő etikai-fegyelmi eljárásokban is alkalmazni kell.

 

Budapest, 2020. november 19.

 

dr. Hajnóczi Péter