JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2021. JANUÁR 1-TŐL

 • közlemény
2021.01.05.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2021. JANUÁR 1-TŐL

 

A 2021. januárjától megváltozott jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül):

 

 •  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatályos: 2021.01.01. -
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.382643

 

 • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.01.06.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196051.417410

Hatályos: 2021.01.07.-
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196051.417411

 

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Hatályos: 2021.01.01 - 2021.01.31.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.383868

Hatályos: 2021.02.01.-2020.02.28.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.403649

Hatályos: 2021.03.01.-2020.06.30.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.403650

 

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.07.15.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.416663

 

 • A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.417576

 

 • A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

Hatályos: 2021.01.01 -
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57474.416650

 

 • A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

Hatályos: 2021.01.01. – 2022.12.31.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57089.376721

 

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Hatályos: 2021.01.01 -
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.416646

 

 •  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –2022.12.31.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824.376705

 

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –2022.12.31.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.376696

 

 • A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26396.417168

 

 • 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról

Hatályos: 2021.01.01 - 2021.01.14
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246763.417962

 

 • 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

Hatályos: 2020.12.30.-2021.01.12.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000687.KOR

Hatályos: 2020.01.13.-2020.02.08.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246655.417530

 

 • 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165586.418092

 

 • 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.418090

 

 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104980.418051

 

 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191890.418103

 

 •  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos: 2021.01.01 -2021.02.28.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.417796

Hatályos: 2021.03.01.-
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.418081

 

 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.418080

 

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Hatályos: 2021.01.01.-2021.01.05.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.418318

Hatályos: 2021.01.06. –2021.02.28.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.418319

Hatályos: 2021.03.01–
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.418320

 

 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191859.418102

 

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Hatályos: 2021.01.01.-
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.418088

 

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Hatályos: 2021.01.01.–2024.12.31
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.418032

 

 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Hatályos: 2021.01.01-
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.418050

 

 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104722.418049

 

 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.418281

 

 • 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.418060

 

 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról

Hatályos: 2020.09.01 – 2021.01.12.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58035.387270

Hatályos: 2021.01.13 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58035.418040

 

 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Hatályos: 2021.01.01 - 2021.01.05
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.418293

Hatályos: 2021.01.06.-
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.418294

 

 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Hatályos: 2021.01.01 -
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195876.417806

 

 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169057.418096

 

 • 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132094.417785

 

 • 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207973.418132

 

 • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Hatályos: 2021.01.01 - 2021.06.30.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117513.418292

 

 • 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207197.418131

 

 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.12.31
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101820.298308

 

 

 

Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek:

 

 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

Hatályos: 2021.01.01.–
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142902.417387

 

 • 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Hatályos: 2021.01.01.–
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.417370

 

 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Hatályos: 2021.01.01.–2021.01.31.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193970.391954

Hatályos: 2021.02.01.–2021.06.30.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193970.417052

 

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Hatályos: 2021.01.01.–
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193969.417408

 

 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Hatályos: 2021.01.01.–
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55959.417353

 

 • 2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozat az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról

Hatályos: 2020.12.29-
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246687.417998