Kós Károly-Díj 2012 - Javaslattételi felhívás

  • felhívás
2012.10.19.

Határidő: 

2012.11.02.

Az Országos Főépítészi Iroda hirdetménye a 2012. évi Kós Károly-Díjak adományozásáról

 

A miniszteri rendelettel (BM rendelet 37/2012. VIII.2.) szabályozott Kós Károly-Díj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül adományozható miniszteri díj. A díjjal emlékplakett, adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Évente 2 db adományozható.

 

Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.

 

A díjak átadása Kós Károly születésének évfordulója, december 16.

 

A díjat a Kós Károly Díj Bizottság javaslata alapján Pintér Sándor belügyminiszter adományozza.

A Kós Károly Díj Bizottság elnöke Nagy Ervin országos főépítész.

 

A bizottság titkára: Cséri Nikoletta Sarolta (e-mail: sarolta.nikoletta.cseriatbm.gov.hu;
telefon: 441-1880)

 

A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal – bármely magyar állampolgár vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • személy esetében nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
  • szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát és  e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
  • az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység részletes leírását – lehetőleg rajzokkal, skiccekkel, fotókkal illusztrálva,
  • a javaslattevő (vagy képviselője) nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.

 

Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény és ajánlás, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

Minden olyan személyről, illetve csoportról, akiket a díjra jelölt a bizottság, a díjbizottság titkára, a díj adományozásához, illetve a jutalomösszeg kifizetéséhez szükséges személyi adatok beszerzése érdekében, a javaslattevőnek e-mail útján a kitöltendő formanyomtatványokat megküldi. A kitöltött adatlapokat és nyilatkozatokat a pályázat mellékleteként, határidőn belül, illetve címre kell eljuttatni.

 

A 2012. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje november 2. péntek, 14.00 óra.

 

A javaslatok postán beküldhetők a következő címre:

 

Országos Főépítészi Iroda
Belügyminisztérium

Pf.: 314
Budapest
1903

 

A személyes benyújtás helye:

Országos Főépítészi Iroda, Titkárság
Belügyminisztérium

József Attila u. 2-4.
Budapest
1051

 

Országos Főépítészi Iroda