Pályázati felhívás a Wéber Antal díj 2022. évi adományozásáról

  • felhívás
2021.11.29.

Határidő: 

2022.01.31.

A PEST MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A WÉBER ANTAL DÍJ 2022. ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

 

A Pest Megyei Építész Kamara (a továbbiakban: PMÉK) a 2014. évi küldöttgyűlésén Wéber Antal magyar műépítész emlékére az illetékességi területén kamarai tagsággal rendelkező tagok részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb alkotói tevékenységet folytatók számára adományozható Wéber Antal elismerő díjat alapított. A Díj olyan természetes személynek (kivételes esetben cso-portnak) adományozható, aki a PMÉK tagjaként, illetve egykori tagjaként, a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó alkotó tevékenysége kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket hordoz. A Díj alapító okirata a http://www.pmek.hu honlapon meg-tekinthető.

 

A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2022. január 31.

 

A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • kitöltött adatlap;
  • kitöltött javaslati lap (önálló pályázat esetén nem szükséges);
  • portfólió: a Díjra javasolt, illetve a Díjra pályázó személy munkásságának ismertetése írott és képi formában (szakmai életrajz, publikációk, díjak, közszereplés stb.), továbbá különösen a díj odaítélésének megalapozására alkalmas, kiemelkedő színvonalú alkotások bemutatása az esetleges alkotótársak nevének feltüntetésével (max.50 MB terjedelemben egy fájlba fűz-ve: az elbírálást segítő rajz, skicc, fotó, publikáció; képek 72 DPI felbontásban, 42x29 cm mé-retben, JPG formátumban);

 

A teljes pályázati anyagot kizárólag digitális formátumban adathordozóra rögzítve, postai úton lehet benyújtani:

 

Pest Megyei Építész Kamara
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 90.

 

Technikai jellegű kérdések az alábbi e-mail címen tehetők fel: pmekatpmek.hu.

 

Budapest, 2021. november 29.

 

Philipp Frigyes
a PMÉK elnöke