Kötelező képzés (MÉK Teljes)

  • továbbképzés
2013.06.03. 13.00 - 19.45

A 103/2006. korm. rendelet szerinti KÖTELEZŐ tartalmú továbbképzés Építész Kamarai tagok számára
.
...Kötelező, de nem haszontalan!...

Kötelző képzés összesen 10 óra terjedelemben!
A képzés jogosultsági vizsgát nem tett tagoknak és beszámolóra nem kötelezetteknek ajánlott.
.
A képzés az Építész Kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóknak a teljes kötelező elvégzését biztosítja, a Mérnök Kamaránál is nyilvántartottaknak, a kötelező általános moduljának is megfelel.
.
Időpont: 2013. június 3.  13.00- 19.45 (regisztráció 12.45 -től)
.
Előzetes jelentkezés szükséges!
A tanfolyam teljes idejében kötelező a részvétel, a jelenlétet ellenőrizzük.
.

Előadások:
.
Jogi kérdések (Dr. Gáts Andrea jogalkotási szakjogász)
.
Jogszabályváltozások ismertetése, hatályon kívül helyezett, új és módosuló jogszabályok köre, jogszabálykeresés elektronikusan

Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői, jogállásuk, összeférhetetlenségi szabályok:

· építtető
· beruházáslebonyolító
· kivitelező
· felelős műszaki vezető
· építési műszaki ellenőr megváltozott szabályai
· tervellenőr kivezetése - tanácsadó mérnök megjelenése a jogrendszerben.

Tervezői tevékenység:

· építésügyi hatósági jogkörök változása
· elektronikus ügyintézésről röviden
· változó szakmagyakorlási szabályok
· cégregisztráció - építészeti tevékenységet folytató vállalkozások
· tervezési jogviszony, tervezői felelősség
· tervezői szerződés
· elektronikus tervdokumentációk tartalmi követelményei, mit hol találunk
· kivitelezési tervdokumentáció kötelező esetei.

Építőipari kivitelezési tevékenység:

. változó szabályok, cégregisztráció
. felelős műszaki vezető alkalmazása - házilagos kivitelezés szabályai.
.
.
Építészeti tűzvédelmi alapismeretek (Dr. Takács Lajos Gábor építész, BME Épületszerkezettani Tanszék)
.
- Országos Tűzvédelmi Szabályzat
- Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak
- Tűzvédelmi dokumentáció
.
.
Kamarai díjszámítás (Dulácska Zsolt építész, MÉK elnökségi tag)

A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései.
Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás.
Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere.

.
Részvételi díj: 21.900,- Ft/fő
Helyszín: FUGA (Bp. V. Petőfi S. u. 5.)
------------------
.
Tájékoztatom, hogy a 2011. május 31 -én lezajlott Küldöttgyűlés döntése értelmében a Pest Megyei Építész Kamara tagjai az Építész Továbbképző által szervezett kötelező továbbképzésen - ide értve az ugyanilyen tartalmú távoktatást is - ingyenesen vehetnek részt, amennyiben tagságukat nem szüneteltetik és tagdíjuk rendezett. (A kedvezmény a külön névjegyzéken szereplőkre és az önkéntes tagdíjfizetőkre nem vonatkozik!)
.
------------------

Jelentkezés:
www.epitesztovabbkepzo.hu
epitesztovabbkepzoatchello.hu (subject: jelentkez%C3%A9s%20k%C3%B6telez%C5%91%20k%C3%A9pz%C3%A9sre)
1/784-17-91

-----------------
 

Beküldte: 

Admin Továbbképző (2013.01.14. 14.39)