Virtuális építészeti séta történelmi magyar városokban: KOLOZSVÁR

  • továbbképzés
2014.12.10. 16.00

Az előadássorozat a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be önállóan is értelmezhető és hallgatható előadások segítségével.
Az egyes előadások azonos szerkezetűek: az adott város történetét, változását tárgyalják keletkezésüktől napjainkig, a történeti időrend figyelembe vételével.
.
-------
.
1. rész:
-Az előzmények, a környék természetrajzi képe, tájenergiai adottságai. A római Napoca és a kora Árpád-kori Kolozs ispáni vár lokalizálása és kontinuitása.
-Az első telepítés. A település funkciója (sószállító útvonalak ellenőrzése), jogállása, első lakói. A város épületei, falai.
-A feltörekvés. Az új piactér és plébániatemplom kitűzése, a falakon kívüli első utcák benépesülése. Az első kiváltágok (I. Károly), illetve a városi jogok megszerzése (I. Zsigmond). A kiváltságok átmeneti elvesztése, majd újbóli megszerzése (Ulászló).
-A fénykor. A polgárság élete, szervezete. A védelem megszervezése, a védművek építése. A hóstátok kialakulása. A Házsongárd.
.
2. rész:
-A pangás évei. Kűzdelem a megmaradásért. A reformáció szerepe a város életében, az ellenreformáció törekvései. A Habsburg közigazgatás hátrányos mgkülönböztetése. Később a Gubernium ideköltözése. A barokk Kolozsvár.
-A város területének változása, a külvárosok kiépülése. A városfalak felszámolása, feloldódása a későbbi városszerkezetben.
-egyes épületek bemutatása a régészeti feltárás és a műemléki helyreállítás tükrében:
Szent Mihály-templom (Főtér), Mátyás-ház, Dominikánus rendház, Farkas utcai templom, Wolphard-Kakas-ház, Szabók bástyája.
.
----------
Akkreditáció: MÉK 2 pont
részvételi díj: 2800,- Ft/fő
.
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ - Bp. V. Petőfi S. u. 5.
.
.
-------------------------

Beküldte: 

Admin Titkárság 1 (2014.11.17. 13.01)