BESZÁMOLÓ

2024. június 4. 17. óra
Vác múltja és jelene - jövője egy városvédő szemszögéből
Előadó: Cservenák Péter,
a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének vezetője
Akkreditált továbbképzés:
Bírálati sorszám:2024/217 Pontérték:1
Cservenák Péter, mint a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének vezetője elmondta, hogy szorosabb együttműködést szeretnének a Vácra tervező Építészekkel.
Az egyesület történetéről dióhéjban:
Ráday Mihály az 1980-as években indította útjára város- és értékvédő televíziós műsorát, amelynek üzenete, hogy közvetlen lakóhelyünkért, annak múltjáért és értékeiért valamennyien felelősek vagyunk.
A műsor nyomán országszerte városvédő egyesületek alakultak, amelyek az építészeti, kulturális és környezeti értékek és örökségek fenntartását és megőrzését tűzték ki céljukul.
Vácon 1987. januárjában néhány lelkes lokálpatrióta összefogásával alakult meg a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. A város első Főépítésze is tagja volt.
Évek során elvégzett munkák sorából kiemelkedik a Duna-parti Zenepavilon teljes körű rekonstrukciója. A város egyik szimbólumaként ismert, öntöttvas szerkezetű építmény a Dunakorzó meghatározó eleme a Budapestről, az Országház mellől 1889-ben Vácra került öntöttvas korláttal együtt.
A rendszerváltás után az egyesület javasolta a régi utca és közterület – elnevezések visszaállítását, majd a jeles személyiségekről elkeresztelt utcák névtáblái mellé a névadót ismertető emléktáblákat helyeztek.
Kiadványaikkal a város nevezetességeit és történetét igyekeznek bemutatni.
A tagok száma csökkenőben, életkoruk pedig növekvőben van. Fontos lenne az utánpótlás, az egyesület aktív további működésének a biztosítása. A Kamara tagjai ez alkalommal meghívást kaptak a csatlakozásra.
A városban lévő történetei pincék feltárása folyamatosan téma, a dokumentált pincékről Miklósi Zsuzsa készített pincekatasztert. Halála után senki sem folytatta. Ennek a munkának folytatása is építészeti feladat. Az összekötött pincékről és különböző legendákból is kaptunk ízelítőt.
A Püspöki Palota alatti többemeletes pincerendszer és a Székesegyház közötti összeköttetés feltárásra kerül a Székesegyház felújítása kapcsán.
Szó esett
-műemlék rombolásról, a főtéri üres tömb, illetve romos falainak különböző érdekcsoportok miatti hányatott sorsáról.
-Váci Huszár laktanyákról, a Lovardáról.
-Görög templom történetéről és mostani állapotáról.
-tervezett Duna híd szükségességéről, illetve érkezési helyeiről Városvédő szemmel.

2024.június 5.

A beszámolót összeállította: Duray Krisztina

Kategóriák

Hírek

Beküldte

Téglás Zsófia | 2024-06-17 11:01