Általános adatkezelési tájékoztató a PMEK.HU honlapjának használatával kapcsolatban

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény előírásaira.


Az Adatkezelő

A Pest Vármegyei Építész Kamara (a továbbiakban: PMÉK vagy Kamara), a jogszabályokban előírt feladatok ellátása érdekében, a célok és eszközök meghatározásával, a 6. pontban meghatározott természetes személyek tekintetében adatkezelőnek minősül.

 

Név: Pest Vármegyei Építész Kamara

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Bírósági nyilvántartási szám: 01-03-0000013

Adószám: 18084788-1-41

Képviseletében eljár: Philipp Frigyes

Adatvédelmi tisztviselő: Téglás Zsófia

EUZERT Uniós Továbbképző Kft.

(Nyilvántartásba-vételi szám: E-001092/2015)

e-mail: pmek@pmek.hu

web: www.pmek.hu

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Tárhelyszolgáltatás, honlapszerkesztés, hírlevél kiküldés
Név:  IT Kraft Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 48/1.
cégjegyzékszám: 07-09-033923
E-mail: itkraft@simonszoft.com

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés biztosítása miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben -a felhasználó számítógépének beállításától függően -a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. 

A látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie-kat kereskedelmi célra a Kamara nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google Analytics és a Google Search) igen. A sütik által gyűjtött információk a látogatót személyében nem azonosítják, azonban számítógépét és internetkapcsolatát felismerhetővé teszik a következő látogatás alkalmával, vagy akár ettől függetlenül, más weboldalak böngészése során is.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevél igénylés és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, kamarai számát, címét, e-mail címét a Kamara kizárólag kapcsolattartási célra használja. A Kamara a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

A Kamara honlapján biztosított egyes további funkciók eléréséhez (pl. tartalom feltöltése) azonban egyesesetekben az Ügyfélnek a konkrét adatok megadásán túl további adatokat (név, kamarai szám, e-mail cím) is a Kamara rendelkezésére kell bocsátania.  Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybevétele teljes mértékben önkéntes.  Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok az Ügyfél és a Kamara együttműködésének megkönnyítését szolgálják.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyesadattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas


Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A jelen pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.


Az adatkezelés célja

4.1.
A PMÉK feladatainak ellátásához, szolgáltatásai színvonalának emeléséhez, bővítéséhez végzett statisztikai felmérések.

4.2.
Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

4.3.
Hírlevél feliratkozás - a szakmagyakorlók és érdeklődők tájékoztatása az aktuális szakmai hírekről, jogszabályokról, a szakmagyakorlással összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges teendőkről, lehetőségekről, kamarai hírekről, eseményekről, szakmai eseményekről, képzésekről. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja. A személyes adatokat a Kamara eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

4.4.
Tartalom feltöltése – A honlap lehetővé teszi a tagok részére, hogy meghatározott dokumentumokat (fénykép), illetve az alkotásokra vonatkozó egyéb adatokat, információkat tölthessenek fel. Az erre vonatkozó személyes adatok kezelésének célja a szellemi tulajdon védelmének elősegítése.

 

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

 

Az adatkezeléssel érintett természetes személyek, valamint a személyes adatok kategóriái

6.1. Az adatkezeléssel érintettek

6.1.1.

a PMÉK tagjai és szakmagyakorlói:

- tag (aktív, felfüggesztett)

- tagjelölt

- tiszteletbeli tag

- határon átnyúló szolgáltatásnyújtó

- eseti engedéllyel rendelkező

- nyilvántartott (külön névjegyzéken, ideiglenes névjegyzéken)

- kilépett (tag, nyilvántartott)

- törölt (tag, nyilvántartott)

- elhunyt (tag, nyilvántartott)

- megszűnt tagságú

 

6.1.2.

a PMÉK illetékességi területén tevékenykedő szakmagyakorlók

 

6.1.3.

azon ügyfelek, akiknek kérelmezett eljárásában jogszabályban kijelölt eljáró szerv a PMÉK

 

6.1.4.

a PMÉK munkavállalói és tisztségviselői

- főállású és részmunkaidőben alkalmazott

- megbízási szerződéssel rendelkező

- diákmunkás

- választott tisztségviselő

- kinevezett tisztségviselő

- kinevezett munkaszerv tagja

 

6.1.6.

hírlevél küldést igénylők

 

6.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

Minden olyan azonosító és nyilvántartási adat, amely az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns, törekedve azok szükséges mértékűre korlátozására, az adattakarékosság elvének figyelembe vételével.

A PMÉK nem kezel testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára utaló, illetve genetikai, biometrikus illetve egészségügyi adatokat tartalmazó információkat. Ilyen adatok tudomására jutásától elzárkózik.


6.2.1.

A PMÉK jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott.

 

Az adatkezelés tekintetében címzettnek minősülők kategóriái

7.1.

Az egységes elektronikus hatósági névjegyzéki nyilvántartás (MEKON) vezetése érdekében:

Név
Magyar Építész Kamara

Székhely
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Bírósági nyilvántartási szám
01-03-0000016

Adószám
18158184-2-42

Képviseletében eljár
Dr. Hajnóczi Péter elnök

Adatvédelmi tisztviselő
Kovács Zsófia

e-mail
mek@mek.hu

web
www.mek.hu

 

Az adatkezelés tekintetében harmadik félnek minősülők kategóriái

A hírlevélre feliratkozás:

mailchimp.com
Üzemeltető megnevezése: The Rocket Science Group, LLC
Üzemeltető címe:
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Telefon: +1 (800) 315-5939
E-mail: abuse@mailchimp.com


Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

 

Az egyes adatkategóriák törlésére vonatkozó határidők tekintetében a vonatkozó jogszabályok és belső Szabályzatok iránymutatását kell figyelembe venni.

Olyan adatokat, amelyek törlésének határidejét jogszabály vagy Szabályzat rögzíti, a határidő beálltával azonnal törölni kell, ha az adat használatát szükségessé tevő eljárás véglegesen lezárult és az adatkezelő, az érintett vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez később sem lehet rá szükség.

 

10.Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

 

Feltöltött tartalomra vonatkozó általános tájékoztatás

A honlapon belül lehetőség van felhasználói profil létrehozására és dokumentumok (fényképek) feltöltésére, illetve az alkotásokkal kapcsolatos egyéb adatok feltüntetésére. Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybevétele teljes mértékben önkéntes.


11.1 A kezelt adatok köre


11.1.1.Profillal kapcsolatos adatok:

- Rendszerazonosító (pid)

- Tagszám

- Tagság jellege

- Tagság státusza

- Név

- Email cím

- Weboldal

- Profil kép

- Bemutatkozás

- Googlebot és hírlevél preferencia

- Wéber Antal-díj kiemelés

- jelszó

 

11.1.2. Alkotásokkal kapcsolatos adatok:

- Rendszer azonosító (cid)

- Felhasználói rendszerazonosító (pid)

- Alkotás neve

- Alkotás jellege

- Alkotás helyszíne

- Tervezés és befejezés éve

- Alkotás leírása

- Alkotáshoz köthető képgaléria

- Alkotáshoz köthető dokumentumok

- Alkotáshoz köthető társszerzők neve és tagszáma

 

11.1.3. Wéber Antal díj:

- Ajánló rendszerazonosítója (pid)

- Ajánló kamarai száma

- Ajánló neve

- Ajánló telefonszáma

- Ajánló email címe

- Ajánló címe

- Ajánlott neve

- Ajánlott telefonszáma

- Ajánlott email címe

- Ajánlott címe

- Ajánlás

- Ajánláshoz tartotó feltöltött dokumentumok

- Megjegyzések

- Megjegyzéshez köthető egyedi azonosító (pid)

- Megjegyzéshez köthető ajánlás azonosítója

- Megjegyzés státusza (publikus, törölt, elrejtett)

- Hirdetmény egyedi azonosítója.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

12.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet adatkezelőtől, hogy az milyen személyes adatait, milyen forrásból, milyen jogalapon, mely adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította azokat. Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemre legfeljebb 8 napon belül írásban válaszol.

 

12.2. A helyesbítéshez való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely kezelt személyes adatát. Adatkezelő a helyesbítést legfeljebb 8 napon belül teljesíti, a helyesbítés megtörténtéről érintettet írásban értesíti vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen határidőben ad tájékoztatást.

12.2.1.

Azon személyes adatok változásának bejelentése, amelyek nyilvántartása adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből fakadnak, érintettnek nem joga, hanem kötelezettsége. A bejelentés megtételére 15 nap áll rendelkezésre.

Amennyiben érintett, bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy mulasztása szankcionálható.

Amennyiben adatkezelő vélelmezi, hogy értesítése nélkül érintett személyes adataiban változás történt, úgy jogosult érintett címadatát a Budapest Főváros Kormányhivatala (Központi Lakcímnyilvántartó) nyilvántartásából lekérni.

 

12.3. A tiltakozáshoz való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban tiltakozhat az adatkezelés azon formája ellen, amelyben adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

12.4. A törléshez, zároláshoz való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban bármikor kérheti kezelt adatainak törlését, illetve zárolását, amennyiben annak jogi akadálya nincs.

Adatkezelő lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 8 napon belül írásban értesíti érintettet a kérelem teljesítéséről, és egyben tájékoztatást ad a törölt adatok jogszabályban előírt kötelező őrzési időtartamáról.

A személyes adat típusától, valamint a jelen pontban leírt, érintett által érvényesíteni kívánt jogtól függően, az írásbeli értesítés történhet elektronikus úton, illetve hivatalos irat formájában.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben érintettnek az adatvédelemmel kapcsolatos, jelen Szabályzatban nem rögzített kérdése merülne fel, írásban bármikor fordulhat az adatkezelőhöz tájékoztatásért.

 

14.1. Adatvédelmi Hatóság

Amennyiben érintett a személyes adatok kezelése kapcsán jogsérelmet tapasztal, vagy adatvédelmi incidensről szerez tudomást, illetve annak veszélyét észleli, úgy írásbeli panasszal fordulhat az adatvédelmi hatósághoz.


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

14.2 . Bírósági eljárás kezdeményezése

Érintett, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert, érintett választása szerint a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is meg lehet indítani.

 

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás


Mi az a „cookie”?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Az adatkezelés időtartama:

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu


A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.


A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:


A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)


Google Adwordscookie
:

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.


Google Analyticscookie

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647


Hírlevél

Az adatkezelés célja: a szakmagyakorlók és érdeklődők tájékoztatása az aktuális szakmai hírekről, jogszabályokról, a szakmagyakorlással összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges teendőkről, lehetőségekről, kamarai hírekről, eseményekről, szakmai eseményekről, képzésekről

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a pmek@pmek.hu címre küldött levéllel.

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Az adatkezelésben érintettek köre:

Ahonlapon keresztül a hírlevélre feliratkozó személyek.


A kezelt adatok köre
:

Név, e-mail cím.


Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
:

Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.


Az adatok megismerésére jogosultak
:

Az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik


Az érintettek jogai:

A hírlevélre feliratkozó (érintettek) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.