WÉBER ANTAL - DÍJ

Alapító okirat

A Pest Vármegyei Építész Kamara, mint alapító és adományozó (a továbbiakban: PMÉK) Wéber Antal (Pest, 1823. október 9. - Budapest, 1886. augusztus 4.) magyar műépítész emlékére az illetékességi területén kamarai tagsággal, illetve egykoron kamarai tagsággal rendelkező tagok (a továbbiakban: tag) részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb alkotói tevékenységet folytatók számára adományozható

”WÉBER ANTAL - DÍJ„

elismerő díjat (a továbbiakban Díj) alapít, az alábbi szabályok szerint.

l.§
(1) A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki a PMÉK tagjaként, a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó alkotó tevékenysége kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket hordoz.
(2) A Díj adományozását nem befolyásolja, ha a tag egyéb díjjal már kitüntetett.
(3) A Díj kivételes esetben csoportnak is adományozható.
(4) A Díj nem adományozható etikai fegyelmi eljárás alatt álló, még el nem évült etikai büntetés alatt álló, valamint kamarai tagságát kizárással elvesztő személynek.


2.§
(1) Évente két Díj adható. A Díj nem kerül feltétlenül kiadásra minden évben.
(2) A Díj oklevéllel és jutalommal jár. A jutalmazásra évente összesen a mindenkori garantált bérminimum kétszeres összege fordítható. Az oklevélben röviden fel kell sorolni az adományozás indokolását (laudáció).
(3) A Díjat minden évben a PMÉK rendes küldöttgyűlése keretében kell átadni, melyre a szakmai szervezetek vezetőit meg kell hívni.
(4) A PMÉK a Díj átadására más, az építész hivatással összefüggő ünnepélyes alkalmat is kijelölhet.


3.§
(1) A pályázati felhívást a pályázati adatlap és a portfolió tartalmi elemeinek ismertetésével a Díj odaítélését megelőző év november 30. napjáig minél szélesebb körben közzé kell tenni.
(2) A Díj odaítélésére írásbeli javaslat, illetve önálló pályázat (a továbbiakban együtt: pályázat) alapján kerül sor. Javaslatot bárki tehet, pályázatot bárki beadhat.
(3) A pályázat benyújtási határideje minden év január 31.
(4) Indokolt esetben a PMÉK más benyújtási határidőt is megállapíthat.


4.§
(1) A beérkezett pályázatok felkerülnek a PMÉK honlapjára, melyekkel kapcsolatban a megjelenést követő 30 napon belül minden tag véleményt mondhat.
(2) A díjazottakról a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt, melynek elnöke a PMÉK elnöke, tagjai a PMÉK alelnöke és a PMÉK helyi csoportjainak egy-egy felkért a Magyar Építész Kamara ún. Jogosultsági szabályzatában meghatározott szakmai elismerésben részesült tagja. A Bizottság munkáját segítendő, a munkák jellege szerint szakértőket kérhet fel.
(3) A felkérésekről a Bizottság elnöke gondoskodik.
(4) A bizottsági és a szakértői tevékenységért díjazás nem jár.
(5) A bizottsági és a szakértői megbízatás az adott évben jelölt javaslatok bírálatára szól.
(6) A Bizottság maga határozza meg munkarendjét.
(7) A Bizottság döntését szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság döntése végleges.
(8) A Bizottság munkáját a PMÉK Felügyelő Bizottságának egy, a bírálatban nem érintett tagja felügyeli.
(9) A Bizottság fogalmazza meg az oklevél szövegét.
(10) A Bizottság döntését minél szélesebb körben nyilvánosságra kell hozni.


5.§
(1) A Díjjal kapcsolatos adminisztratív és szervező munkáról a PMÉK titkársága gondoskodik.
(2) A Díjjal kapcsolatos költségeket a PMÉK költségvetésében kell tervezni.


6.§
(1) Az Alapító Okirat megváltoztatására a PMÉK küldöttgyűlése jogosult.
(2) A küldöttgyűlés felhatalmazza a PMÉK elnökségét a 2.§ (4) bekezdésben és a 3.§ (3) bekezdésben foglaltak intézésére.


7.§
(1) A Díj alapítását a PMÉK küldöttgyűlése 2014. május 30-i ülésén a 7/2014. (V.30.) határozatával hagyta jóvá.
(2) A módosított Alapító okirat a 2015. május 29-i megyei küldöttgyűlésen (6/2015. (V.29.) PMÉK Kgy. határozat) módosított alapító okirat, a 2016. május 30-i megyei küldöttgyűlésen (6/2016. (V.30.) PMÉK Kgy. határozat), a 2019. május 24-i megyei küldöttgyűlésen (6/2019. (V.24.) PMÉK Kgy. határozat), valamint a 2020. július 31-i küldöttgyűlésen (6/2020. (VII.31.) PMÉK Kgy. határozat) elfogadott módosításokkal összeszerkesztve, 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.Wéber Antal (Pest, 1823. október 9. - Budapest, 1886. augusztus 4.) magyar műépítész, a 19. század végének jelentős alkotója, akinek historizáló stílusú egyetemi középületeit a mai napig használják.

Forrás

Módosításokat tartalmazó, aláírt Alapító okirat scannelt másolatát az aloldalhoz tartozó feltöltésekben találja.

Wéber Antal ikon. Díjazottjaink neve mellett találkozhat vele.

Dokumentumok

Alapító okirat Megtekintés