KÁLVÁRIA LAKÓPARK
 • Jellege:
  családi ház
 • Helyszín:
  Budakalász
 • Tervezés éve:
  2016
 • Befejezés éve:
  2020

Alkotás bemutatása

Tervezési program
Budakalász Város Önkormányzata 2014-ben határozta el, hogy a tulajdonában lévő, korábban mezőgazdasági bértelkeket lakóterületként hasznosítja. A jóváhagyott HÉSZ módosítás során a területet, mint beépítésre szánt városrész szerepel a szerkezeti és szabályozási terven. Tapasztalva az identitás nélküli új parcellázású területeken kialakuló –minőségi építészete ellenére- heterogén beépítéseket a város vezetése úgy döntött, hogy egységes, a település hagyományos képét megidéző, a mai életvitelnek megfelelő beépítést kíván létrehozni a település szerkezeti és történelmi központjának közelében. Történelmi okokra visszavezethető és kor sajátosság Magyarországon is az épített környezet arculatvesztése. Az előzménynélküli és következménynélküli építészeti környezetalakítás számos „eredményével” szembesül szinte minden Önkormányzat hazánkban. A szabályozási tervek, a helyi értékvédelem, a személyes szakmai jelenlét csak részben képes befedni azt a kulturális szakadékot, melyet egy megtört történelmi folyamat okozott, s melyet a negyedszázad változása általános szinten e téren gyógyítani nem tudott.
Felismerve ezt a kulturális helyzetet Budakalász városvezetése elemi választ kíván adni az identitászavarral terhelt lakhatás kérdésére. Az utóbbi évek –válságból kilábaló- családi ház építkezéseknél tapasztalható, hogy az épületek nagyságrendje racionális nagyságra csökkent, megmaradtak ugyanakkor a gyökértelen mintákból származó konstrukciók. Eltűnt a kádárkor vagyonmentő kényszere, de általánosságban nem alakult ki a racionális, fenntartható és az időt befogadó építési formája. Az ok a mai napig az épített környezettel kapcsolatos kultúrhézag, az előzmények kritikai összegzésének és az életteli jövőkép hiánya.
Budakalász városvezetése felismerve a XXI század hazai –tágabb értelemben középeurópai- problémáját úgy döntött, hogy megfordítja a családi ház építés –tágabb értelemben az épített környezet alakítás folyamatát: nem telket parcelláz és jogi, kulturális, szolgáltatási eszközökkel próbál eredményeket elérni, hanem mintát mutat. Olyan házakat épít a gazdasági élet szereplőivel –vállalkozókkal vagy magán építkezőkkel- melyek egységes, a helynek megfelelő hangulatot fejeznek ki, így gazdagítva a település kultúráját. Olyan kicsiny településrészt hoz létre, mely –reményei szerint- mintául szolgálhat mind városának, mind az ország más településeinek.
A tervezési program egy olyan építészeti alap eszközrendszer kidolgozása az adott területen, mely rugalmasságával alkalmas azonos minőségű elemek sorolásából, fejlesztéséből kialakított struktúrájával mind korszerű otthonok racionális megteremtésére, mind pedig egy mai életvitelnek és kulturális elvárásnak megfelelő környezet kialakítására. Ennek érdekében a tanulmány a szabályozási terv részeként típus épületeket, építési módokat határoz meg, mellyel a különleges övezet beépíthető.
A tervezés célja az épített elemek meghatározásán túl a természeti környezet védelme és fejlesztése, a fenntartható épületüzemeltetés, a megújuló energiaforrások használatának szabályozott elősegítése.
A tervezés előképének a városvezetés –a kulturális hagyományokon túl- a 2011-es vörösiszap újjáépítést, az ott szerzett építészeti, környezetalakítási és beruházási tapasztalatokat tekinti.

Galéria

Képek: 13

Feltöltések


Az alkotáshoz nem tartoznak feltöltések

Turi Attila további alkotásai

További

47

alkotás

található weboldalunkon

Összes megtekintése

Felfedezés

Böngésszen tovább a kamarai Tagok és Alkotásaik között.

Alkotók megismerése Alkotások felfedezése