Wéber Antal-díj 2023

Hetedik alkalommal került átadásra a Pest Megyei Építész Kamara általa alapított Wéber Antal-díj. A magyar műépítész nevét viselő díjjal a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató pest vármegyei kamarai tagsággal rendelkező szakmagyakorló munkáját kívánja elismerni a Kamara. Wéber Antal a XIX. századi magyar építészet meghatározó építész egyénisége, Ybl Miklós pályatársa. Neoreneszánsz építészete a reneszánsz mélyen átgondolt újraértelmezése. Magántanítóként, majd az építészeti közélet jeles tagjaként komoly figyelemmel fordult a felnövekvő szakmai generációk felé. Munkásságát a minőség és a szakmai közéletben végzett áldozatos tevékenysége emelte ki a korabeli átlagból.

A Wéber Antal-díjat 2023. május 26-án a Fővárosi Állat- és Növénykertben tartott küldöttgyűlésén Philipp Frigyes, a Pest Vármegyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.


Sajtóanyag

Bártfai-Szabó Gábor

2023.

Bártfai-Szabó Gábor építész időtálló épületeket alkot, munkássága tükrözi magas szakmai műveltségét. A funkcionalitás megtartása, az alaprajzi rendszerek fegyelmezett rendje mellett változatos az anyag és színhasználata. Meglepő megoldásokat alkalmaz, egyszerűnek mutatkozó házai játékosak, sokrétűek, mívesek.

Az alkotási folyamatban közös hangra ösztönzi kollégáit, karmesteri szerepében képviseli az értéket, az építészeti minőséget. Számos kiállítás kurátoraként, ismeretterjesztő séták, gyerekfoglalkozások szervezőjeként aktív szerepet vállal a vizuális környezeti nevelés terén, részt vesz az építészeti oktatásban.

Szakmai teljesítménye elismeréseként Wéber Antal elismerő díjban részesítjük.

Portfólió Megtekintés

Lukács Péter

2023.

Lukács Péter építész, festőművész, grafikus. Munkáiban mindig alázatosan közelíti meg a helyi hagyományokat, kerüli az éppen aktuális divatirányzatok talmi csábítását. Mindezek mellett középületei, családi házai, valamint belsőépítészeti alkotásai mégis a korszerűség és a maradandóságra való törekvés jegyében születnek. Stílusa karakteres, épületeit, festményeit egyfajta vidámság és pozitív gondolkodás jellemzi még kritikai megnyilvánulásaiban is. Portfóliójában is jól látható, hogy fontos szerepet játszik életében, és egyben szakmai munkáiban a képzőművészet és a társművészetek - beleértve az építészetet is - együttes ismerete, és ezek segítségével egy gazdag, nyitott szemléletű alkotói hozzáállásra törekszik.

Munkásságának elismeréseként Wéber Antal díjban részesítjük.

Portfólió Megtekintés


Wéber Antal-díj 2022

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenlétében 2022. május 20-án a Pest Megyei Építész Kamara Megyeházán tartott küldöttgyűlésen Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.


Sajtóanyag

Asztalos Zoltán

2022.

Asztalos Zoltán okleveles építészmérnök kamarai tagjának a majd hat évtizedet átívelő, szerteágazó, hazai és külföldi építész-mérnöki munkásságáért és a mai napig aktív szakmai közéleti szerepvállalásért.

Portfólió Megtekintés

Szekeres István

2022.

Szekeres István okleveles építészmérnök kamarai tagjának több, mint húsz éves magas színvonalú építészeti tevékenységéért, és igen széles körű aktív közéleti tevékenysége elismeréséért.

Portfólió Megtekintés


Wéber Antal-díj 2021

A Wéber Antal-díjat 2021. október 8-án a Pest Megyei Építész Kamara Megyeházán tartott ünnepi küldöttgyűlésén Füleky Zsolt építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár, dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott és a szakma képviselőinek jelenétében Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.


Sajtóanyag

Dobos Botond Zsolt DLA

2021.

Dobos Botond Zsolt DLA egyetemi és külföldi tanulmányai során megszerzett ismeretei bázisán egy karakteres, érzékeny, kreatív tervezői szemlélet ismerhető fel. Tervezett és megépült épületei széleskörűek, a díjazott budaörsi benzinkúttól, a termelői piac, lábatlani tudásközpont, trópusi növényház, lakóegyüttes Budaörsön, vitorlástelep Alsóőrsön, rádiós és filmes belsőépítészeti feladatokig.

Portfólió Megtekintés

Kassai-Szoó Dominika - Dénes Eszter Liliána

2021.

Dénes Eszter Liliána és Kassai-Szoó Dominika Sarolta a Településképi Arculati Kézikönyvek terén mintául szolgáló munkásságuk és szakmai közéleti tevékenységük elismeréseként megosztott Wéber Antal-díjban részesültek.

Portfólió Kassai-Szoó Dominika Megtekintés
Portfólió Dénes Eszter Liliána Megtekintés

Wéber Antal-díj 2019

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2019. május 24-én az Országos Széchenyi Könyvtárban Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter,
a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.


Sajtóanyag

Rumi Imre

2019.

Rumi Imre, építész, urbanista, több mint harminc éves pályafutása alatt építészi, településtervezői és főépítészi munkássága mellett jelentős szakmai közéleti tevékenységet fejtett ki. Tervezői munkásságában a valós emberi igények és életformák, társadalmi és építészeti környezet szempontjainak hangsúlyos figyelme mellet mind fontosabb a környezettudatosság szempontjainak sokrétű érvényesítése. Számos Pest megyei település helyi építészeti szabálya, szabályozási terve fűződik nevéhez.

Portfólió Megtekintés

Dénes György

2019.

Dénes György építészeti és főépítészi tevékenysége egyenletesen haladó, emelkedő ívű munkásságot mutat. Házai emberiek, élhetőek, barátságosak. A portfólióján jól látható a környezeti kultúra iránti érzékenység, a regionális értékek alázatos, de teremtő továbbfejlesztése, mely ugyanakkor hordozza a kristályosodó „Dénes-ízt”. Az épített környezet alakítása, megőrzése mellett mindezek megörökítése ugyanolyan fontos számára, hiszen az építészeti fotózást is magas szinten műveli.

Portfólió Megtekintés

Wéber Antal-díj 2018

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2018. május 11-én a Vajdahunyadvárban Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.


Sajtóanyag

Száva Pál

2018.

Száva Pál okleveles építészmérnök 45 év - korokon, politikai rendszereken, „izmusokon” átívelő - példaértékűen elkötelezett, kitartó és minőségi alkotómunka Szentendre és a Dunakanyar építészetének szolgálatáért.

Száva Pál majd negyvenöt éve tartó, sokoldalú és gazdag építészeti tevékenysége, színvonalas tervezői munkássága immár Életművének középpontjában az értékőrzés fogalma által megalapozott értékteremtés áll, s mindezt határozott szakmaetikai elköteleződés és közösségi, ill. szakmai-közéleti szerepvállalás hitelesíti.

Portfólió Megtekintés

Wéber Antal-díj 2017

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2017. május 26-án a Várkert Bazárban Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át.


Sajtóanyag

Dajka Péter

2017.

Dajka Péter a fiatal építész generáció egyik kimagaslóan tehetséges alkotója, számos önálló tervezésű, megépült középülettel bizonyította szakmai rátermettségét. Munkássága Puhl Antal

Építész Irodájában indult és teljesedett ki. Először mesterének munkatársa, majd alkotótársa, cégtársa lett. Igényes, kezdeményező és kreatív hozzájárulása a tervezés folyamatához a közös művek sikerének elengedhetetlen záloga. Egyre gyarapodó számú önállóan tervezett alkotásaiban is magas műszaki színvonalat és eredeti építészeti minőséget hoz létre.

Portfólió Megtekintés

Mészáros János

2017.

Mészáros János Gödöllő és környéke meghatározó alkotója, a helyi építész élet összefogója, természetes vezetője. Több évtizedes munkássága tükröződik a város jellegzetes kisvárosi hangulatán, melynek megformálásában tevékenyen részt vett. Talán nincs is olyan utca e városban, melybe ne tervezett volna épületet, melyet ne töltött volna meg hangulattal.

Helyi építész tervezőként, településrendezőként és művészként sok szeretettel, gondossággal és szakmai elhivatottsággal járult hozzá, hogy a 70-es évek panelépítészeti hagyatékával körülvéve Gödöllőnek élő, igényes építészeti karaktere lehessen.

Portfólió Megtekintés

Wéber Antal-díj 2015

A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2015. május 29-én a Vigadóban Philipp Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át. Az eseményen részt vett Sáros László György DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke is.


Sajtóanyag

Prof. Puhl Antal DLA

2015.

Prof. Puhl Antal DLA személyében a Pest Megyei Építész Kamara olyan tagját jutalmazzuk Wéber Antal Díjjal, akinek tervezői és oktatói munkássága méltán idézi a névadó életművét. Mély intellektualitásból fakadó építészi szemlélete, munkáinak a minőségi alkotásra való törekvése példamutató értékű.
Filozofikus látásmódja a maga komplexitásában kezeli és fogja át az építészeti témát, megteremtve a rész és egész maradéktalan összhangját, harmóniáját.
Szakmai tevékenységét nem csak a magas színvonalat képviselő tervezési feladatok és megépült munkák széles skálája teszi jelentőssé, hanem az áldozatos oktatói munka is, mely a Debreceni Egyetem tanszékalapító professzoraként nevéhez főződik.

Portfólió Megtekintés

Szuromi Imre

2015.

Szuromi Imre sokoldalú, kreatív alkotó személyiség. Kézműves, építőmester és képzőművész egy-személyben - a „szentendrei építész”„ archetípusa - a Szentendrei Építész Egylet egykori elnöke. Szűkebb környezetéhez fűződő elmélyült viszonya meghatározó nyomot hagyott a városon. A hagyományok és a karakter átmentésén fáradozik.

Életművének alapállása a hely, a kultúra és az építés szerves egysége.
Szuromi Imrét minden munkájában elhivatottság, konok erőfeszítés, az elképzelések valóra váltásának kitartó munkája jellemzi, akár templomot, iskolát, múzeumot, lakóházat, sétálóutcát vagy egyszerű kerítést tervez viszonzatlanul is szeretett városába.

Portfólió Megtekintés

Pálfy Sándor DLA

2015.

Pálfy Sándor DLA építészt - a mai magyar építészet egyik meghatározó alkotóját, - több évtizedes, kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkássága teszi érdemessé a Wéber Antal elismerő díjra.
Tervezői tevékenységét városképileg jelentős munkák sora fémjelzi, melyekben egyszerre testesül meg az épített környezettel szembeni alázat, az értékvédelem, valamint a tapasztalatokon alapuló, új minőséget teremtő tudatos építkezés. Gyakorlati munkái mellett oktatóként komoly figyelemmel fordul a felnövekvő szakmai generációk felé, tapasztalatával és tudásával előmozdítva a jövő építészeinek magas szintű szakmai képzését.
Szakmai tisztségei révén az építész társadalom fáradhatatlan képviselője.

Portfólió Megtekintés